Hoofdartikel van deze maand: de partners van het FCRBE-project

Het avontuur gaat verder

De aankondiging werd officieel en publiekelijk gedaan op het jaarlijkse evenement van het Platform Hergebruik op 7 oktober, toen Léa van Rotor de voortzetting van het FCRBE-project kwam voorstellen. Wij hebben nog meer informatie gekregen op het slotevenement van het FCRBE-project dat op 16 november bij Leefmilieu Brussel werd georganiseerd.

Het FCRBE-project loopt door tot december 2024 in de vorm van een pakket nieuwe acties die rond 2 assen zijn georganiseerd. Het gaat om acties om andere hoofdrolspelers in de sector, de gespecialiseerde beroepen en de verzekeraars, te betrekken met aangepaste instrumenten, workshops en praktijkexperimenten, maar ook om communicatieacties gericht op de eindgebruikers om de doelgroepen te informeren en te inspireren. Ook zal een methodologie worden uitgewerkt voor de definitie van, het toezicht op en de rapportage over hergebruikinspanningen in het kader van bouwprojecten en overheidsbeleid, en zal een tabel worden opgesteld met indicatieve hergebruikdoelstellingen voor specifieke projecttypologieën, op basis van de analyse van 30 typische projecten in de betrokken landen. Blijf verbonden met Opalis want de catalogus van projecten zal blijven groeien!

Maar het is nog steeds december, de Call for Capitalisation gaat begin 2022 van start en laten we, voordat we met de volgende acties beginnen, eens terugblikken op de acties van de afgelopen twee jaar en wie kan daar beter over praten dan de projectpartners zelf?

Rotor, Leefmilieu Brussel, de Confederatie Bouw en Salvo zetten een stap terug in de tijd om het te hebben over de ervaring die zij hebben opgedaan tijdens de laatste twee jaar van het project.

 

Laat ons beginnen met Rotor. Als lead partner was hun team gedurende twee jaar de schakel tussen de verschillende Belgische, Franse en Engelse partners die bij het project waren betrokken. Zij moesten schakelen tussen hun rol van coördinator en hun rol van deskundige voor verschillende deliverables.

« Door onze positie als lead partner waren wij, al was het maar af en toe, betrokken bij bijna alle deliverables van het project. Het is moeilijk te zeggen aan welke we het liefst werkten… Als wij er één moesten kiezen, was het maken van de 36 materiaalfiches voor ons duidelijk een grote uitdaging! Het was van begin tot eind een grote uitdaging, of het nu ging om het produceren van de inhoud, het managen van het proeflezen, het lay-outwerk of de vertalingen – die we duidelijk hebben onderschat. Het was ook een deliverable die verband hield met een aantal andere projectactiviteiten waarbij wij ook sterk betrokken waren: bezoeken aan handelaars, proefprojecten, methodes voor het plaatsen van opdrachten, enz. Uiteindelijk zijn wij best tevreden met het resultaat.» Lees hier het vervolg.

 

En u Leefmilieu Brussel, wat kunt u zeggen over uw ervaring in het project? « Dankzij het FCRBE-project hebben wij rijke samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen met gemotiveerde partners, die overtuigd waren van het gezamenlijk verrichte werk en elkaar zeer goed aanvulden (privaat-publiek). In deze omstandigheden is het een genoegen om dit soort projecten uit te voeren, waardoor de kwestie van hergebruik zich werkelijk kan ontwikkelen als een volwaardige circulaire praktijk in de bouwsector.». Lees hier het artikel.

 

Salvo, what about you? « In de afgelopen drie jaar heeft Salvo 100 hergebruikbedrijven bezocht, meer dan 5000 foto’s gemaakt en grote hoeveelheden thee gedronken, allemaal om het hergebruik in onze bebouwde omgeving te vergroten. Het FCRBE-project gaf ons de kans om de ongelooflijke hergebruikwereld in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te bezoeken en te delen.»   Lees hier het artikel.

 

De Confederatie Bouw sluit deze kleine reportage met getuigenissen af. “Ik heb projectleiders, architecten, opdrachtgevers, bedrijven, hoogleraars, enz. ontmoet die hergebruik met zoveel positiviteit benaderen dat technische of economische hindernissen niet meer dan kleintjes zijn die gemakkelijk vallen dankzij de FCRBE-instrumenten en een methodische aanpak.” “De 3 gewestconfederaties hebben aan dit omvangrijke werk meegewerkt, in samenwerking met andere actoren en partners uit de praktijk, wat het mogelijk heeft gemaakt om waarnemingen te doen over het hergebruik van bouwelementen gedurende het hele project, en om te zien hoe de instrumenten ervan door gemotiveerde actoren van de sector worden toegepast, en er is niets bemoedigender voor de voortzetting van het FCRBE-project.”

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.