Home

Platform van de Actoren

voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is een groepering actoren die aan hergebruik doen en die tot doel hebben hergebruik te bevorderen.

Newsletter

al onze niews

Meer informatie

Documenten

al onze documenten

Meer informatie
Agenda
Star Waste 2

Van 7 september tot 30 september 2018

Belgradostraat 104, B-1060 Brussel.

Meer informatie.

Be Circular Annual Meeting

24 oktober 2018 tussen 09.00 en 17.00 u.

In het BEL op het terrein van Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel

Informatie.

Opleinding : Hergebruik van materialen en bouwelementen

15 en 23 oktober 2018

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel.

Programma en inschrijvingen.

Synergie-ontbijt tussen bouwbedrijven en maatwerkbedrijven

25 oktober 2018 tussen 08.30 u en 10.30 u

Confederatie Bouw – Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel (gratis parking)

Informatie en inschrijving

Dit project kadert in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE, maatregel GA 15) en wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze doelen

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is van start gegaan in 2017. Het wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen

Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten

Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart

Sensibiliseren, casestudy’s verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken

Het Plateform

Het platform werd opgestart door ongeveer twintig entiteiten met verschillende profielen: onderzoekscentra, federaties, actoren uit het verenigingsleven, vakmensen uit de bouw, distributeurs van materialen, opleidingsinstellingen, overheidsinstellingen enzovoort. Het is een open groep, die wil groeien: andere belangstellenden die met het vraagstuk te maken krijgen, zijn welkom om mee te werken aan de acties van het platform of om de werkzaamheden ervan te volgen.

Het besturen

Het platform voor hergebruik van bouwelementen wordt aangestuurd door vzw en door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH).