Home

Platform van de Actoren

voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is een groepering actoren die aan hergebruik doen en die tot doel hebben hergebruik te bevorderen.

Newsletter

al onze niews

Meer informatie

Documenten

al onze documenten

Meer informatie
Agenda
Be Circular 2020 : Indiening van aanvragen voor de Projectoproep

Tot 19 juni 2020

Ondanks de huidige situatie is de Be Circular call voor projecten nog steeds relevant !

Het volledige programma vindt u hier

Stuur uw project naar de volgende link

Opleiding: hergebruik van materialen en bouwelementen

2 dagen, 26 maart en 2 april 2020

Brussel Leefmilieu, Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Programma

Online inschrijving (deadline inschrijving is 6 maart 2020)

Inlichtingen

Summer School Hergebruik

hergeprogrammeerd naar de Zomer 2021!

De inschrijving wordt geopend in februari 2021.

The University of Brighton’s School of Architecture & Design

Informatie

Deel uw evenementen aan ons mee!

Organiseert u een evenement over hergebruik van bouwelementen in Brussel of kent u zo’n evenement? Deel het aan ons mee!

Dit project kadert in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE, maatregel GA 15) en wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze doelen

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is van start gegaan in 2017. Het wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen

Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten

Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart

Sensibiliseren, casestudy’s verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken

Het Plateform

Het platform werd opgestart door ongeveer twintig entiteiten met verschillende profielen: onderzoekscentra, federaties, actoren uit het verenigingsleven, vakmensen uit de bouw, distributeurs van materialen, opleidingsinstellingen, overheidsinstellingen enzovoort. Het is een open groep, die wil groeien: andere belangstellenden die met het vraagstuk te maken krijgen, zijn welkom om mee te werken aan de acties van het platform of om de werkzaamheden ervan te volgen.

Het besturen

Het platform voor hergebruik van bouwelementen wordt aangestuurd door vzw en door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH).