Home

Platform van de Actoren

voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is een groepering actoren die aan hergebruik doen en die tot doel hebben hergebruik te bevorderen.

Newsletter

al onze niews

Meer informatie

Documenten

al onze documenten

Meer informatie
Agenda
TOTEM-opleiding

24 januari 2019 in het Nederlands en 29 januari 2019 in het Frans

Van 9 u tot 13 u bij Leefmilieu Brussel

Informatie

Inschrijvingen

Slotevent BAMB

Van 5 tot 7 februari 2019

Terrein van Tour & Taxis/VUB

Informatie en inschrijvingen

Opleiding Bouwwerven in circulaire economie

5 en 12 februari 2019

Terrein van Tour en Taxis

Informatie en inschrijvingen

Colloquium over hergebruik en de principes van de circulaire economie

7 februari 2019 (in het Frans)

Van 9 u tot 13 u in Bergen

Informatie

Inschrijvingen

Seminarie: Circulaire economie in de bouw

26 april 2019 van 9 u tot 16.30 u

Leefmilieu Brussel

Informatie

Deel uw evenementen aan ons mee!

Organiseert u een evenement over hergebruik van bouwelementen in Brussel of kent u zo’n evenement? Deel het aan ons mee!

Dit project kadert in het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE, maatregel GA 15) en wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze doelen

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel is van start gegaan in 2017. Het wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen

Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten

Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart

Sensibiliseren, casestudy’s verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken

Het Plateform

Het platform werd opgestart door ongeveer twintig entiteiten met verschillende profielen: onderzoekscentra, federaties, actoren uit het verenigingsleven, vakmensen uit de bouw, distributeurs van materialen, opleidingsinstellingen, overheidsinstellingen enzovoort. Het is een open groep, die wil groeien: andere belangstellenden die met het vraagstuk te maken krijgen, zijn welkom om mee te werken aan de acties van het platform of om de werkzaamheden ervan te volgen.

Het besturen

Het platform voor hergebruik van bouwelementen wordt aangestuurd door vzw en door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH).