Getuigenis van Leefmilieu Brussel over het Interreg FCRBE-project

Welke rol speelde Leefmilieu Brussel in het project?

Leefmilieu Brussel werd betrokken bij zowel de ontwikkeling van instrumenten als de coördinatie en levering van deliverables om ervoor te zorgen dat het project ook na de voltooiing ervan vruchten afwerpt.

In dit verband coördineerde Leefmilieu Brussel het “long-term workpackage”, waarbij Leefmilieu Brussel verantwoordelijk was voor het opstellen van een roadmap, een verslag over milieu-effectbeoordelingsinstrumenten, het slotevenement en workshops.

Wat instrumenten ter ondersteuning van de sector betreft, heeft Leefmilieu Brussel actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de opensourcemethode om het potentieel voor hergebruik van bouwproducten vóór de sloop vast te stellen (hergebruik-audit) en van voorschrijfstrategieën voor de integratie van hergebruik in grootschalige projecten en overheidsopdrachten. Met het oog op de consolidatie daarvan heeft Leefmilieu Brussel de coördinatie op zich genomen van 2 proefprojecten in de Brusselse regio. Leefmilieu Brussel heeft ook meegewerkt aan het opstellen van de gids waarin de methode van de hergebruik-audit wordt weergegeven.

Leefmilieu Brussel speelde ook een rol bij het schrijven van twee boekjes voor communicatiedoeleinden.

 

Aan welke FCRBE-deliverable hebt u het liefst gewerkt?

Elke deliverable was een bijzondere ontdekking op zich. Het is moeilijk om een voorkeur aan te geven.

Toch willen wij de aandacht vestigen op het volgende:

  • De nauwe samenwerking met het WTCB, de inspirerende ervaringen van het partnerschap, de hoge projectambities, de complementariteit in de keuze van de uitgevoerde proefprojecten; al deze elementen hebben het mogelijk gemaakt om met de partners van de proefprojecten navolgbare en inspirerende benaderingen te verkennen. Aangezien het deel uitmaakt van een overheidsopdracht, kijken wij er nu al naar uit dat de sector er voordeel uit zal halen!
  • Het proces van gezamenlijke opbouw (via participatieve workshops) en het gezamenlijk schrijven van de roadmap was een rijke ervaring op het gebied van uitwisselingen en complementariteit.

 

Wat was de ervaring die u met dit project hebt opgedaan en die de meeste indruk op u heeft gemaakt?

Helaas heeft de gezondheidssituatie ons gedwongen onze bijeenkomsten hoofdzakelijk op afstand te organiseren. Het slotevenement in hybride vorm was een prachtige gelegenheid om de partners (eindelijk) weer te ontmoeten: het was alsof we elkaar al heel lang kenden, maar elkaar nog niet echt hadden gekruist! Het was een waar genoegen elkaar ‘in levenden lijve’ te ontmoeten.

Wilt u een anekdote delen over deze 3 jaar?

De eerste aftrapbijeenkomst werd in Lille georganiseerd toen er een sneeuwstorm was en alle hogesnelheidstreinen werden geannuleerd. Het project testte ons aanpassings- en reactievermogen al vóór de gezondheidscrisis!

 

Hebt u advies of feedback over het delen van een project met internationale partners over dit aspect van de circulaire economie?

Dankzij het FCRBE-project hebben wij rijke samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen met gemotiveerde partners, die overtuigd waren van het gezamenlijk verrichte werk en elkaar zeer goed aanvulden (privaat-publiek). In deze omstandigheden is het een genoegen om dit soort projecten uit te voeren, waardoor de kwestie van hergebruik zich werkelijk kan ontwikkelen als een volwaardige circulaire praktijk in de bouwsector.