Hergebruik in de pers , april 2022

Een paar maanden geleden was hij redacteur van de Nieuwsbrief van het Platform Hergebruik. Vandaag viert hij een mijlpaal: het 1-jarige bestaan met een artikel dat stof doet opwaaien:  “Parce que sans demande, pas d’offres, et donc pas d’économie circulaire“. Ontdek de rest van het artikel in het webmagazine Lively, gewijd aan de circulaire economie in Brussel. U kunt het artikel hier lezen.

 

Rotor DC, specialist in het hergebruik van bouwmaterialen, kwam aan bod in een heel recent artikel in Le Vif over de Rotor-coöperatie. Onderwerp: hoe een oude deurkruk een nieuw leven krijgt in een ander project. Het artikel schetst een algemeen kader voor hergebruik, geïllustreerd door de activiteiten van Rotor DC en besteedt bijzondere aandacht aan deuren voor hergebruik. Lees hier het artikel.

 

Over de grenzen heen zetten de tools ter ondersteuning van het hergebruik van materialen die zijn ontwikkeld als onderdeel van het Interreg FCRBE-project hun reis voort in het landschap van circulaire praktijken. Batiactu, de eerste Franse informatiesite voor bouwprofessionelen, neemt in een artikel de 36 materiaalfiches op over materialen die “gemakkelijk kunnen worden hergebruikt” in bouwprojecten, voor architecten en andere bestekschrijvers.  U kunt het artikel hier lezen.

 

Last but not least vinden we een artikel van urban.brussels dat het Platform Hergebruik in de spotlights zet. Het doel van deze administratie, voorheen Brussel Stedenbouw en Erfgoed,  is de territoriale ontwikkeling van het Gewest op een duurzame manier te ondersteunen. U kunt het artikel hier lezen.