Project Manchester, toekomstige culturele en artistieke pool in Molenbeek

Architecten slaan de handen in elkaar om gebouwen in Molenbeek nieuw leven in te blazen: een toekomstige culturele en artistieke pool in wording.

 

Dit project om de oude industriële sites aan het kanaal nieuw leven in te blazen, wordt gestuurd door de MSI, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, een belangrijke publieke speler voor de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De openbare bouwheer heeft met de GOB Directie Facilities, urban.brussels en de Bouwmeester van het Brussels Gewest overlegd om dit project voor stedelijke inrichting voor te leggen aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de MSI werd het architectenbureau BC Architects in september 2021 aangesteld als projectleider in samenwerking met het architectenbureau Civic Architects. Deze vereniging van architecten zal een beroep doen op de expertise van verschillende studiebureaus waaronder Cenergie, BAS, het Atelier Arne Deruyter, Callebaut Architecten, Abesco en het architectenbureau Workroom Brussels.

Tegen 2050 zal de Manchesterstraat worden omgevormd tot een culturele en creatieve pool voor kunstenaars. We hebben het hier over de inrichting van een grondoppervlakte van een halve hectare, zijnde 7.500 vierkante meter bovengronds met acht gebouwen die vroeger werden gebruikt voor verschillende economische activiteiten. Eén daarvan is de eerste en oudste Graeffe-raffinaderij, waar vroeger de beroemde bruine keukensuiker werd gemaakt!

 

Project Manchester | SAU

 

Maar hoe zit het met hergebruik in dit verhaal? 

In het kader van het project werd een inventaris opgemaakt om bepaalde elementen van de bestaande gebouwen te hergebruiken. Die inventaris werd opgesteld door ROTOR.

En dit met het oog op het behoud van het erfgoed en de geest van de wijk. De ontwerpers zijn het erover eens dat de vroegere beroepen en de levensstijl die de wijk weerspiegelt, waardevol zijn. In deze duurzame en circulaire geest, die nog steeds concreet wordt gemaakt door de aanwezigheid van Recyclart en het Decoratetelier-project, werkt het team van het nieuwe project als een Bouwteam en baseert deze samenwerking zich op behoud, hergebruik en de wens om het gebruik van duurzame en biologisch afbreekbare materialen te bevorderen.

Er wordt een studie opgestart naar de haalbaarheid en het potentieel van de verschillende mogelijke circulaire acties om de doelstellingen van de teams te bereiken. Eén van de talrijke circulaire principes is het hergebruik van materialen, onmiddellijk of in het vooruitzicht van de toekomstige functies van het gebouw of de gebouwen in kwestie.

Gebouwen als bron van materialen

Het ontwerpteam ziet de site als een materialenbank. Afbraak heeft hier dus geen enkele zin, en de verschillende betrokken partijen in het project kiezen voor een nauwkeurige en zorgvuldige ontmanteling om er materialen uit te halen die in de nieuwe site zullen worden hergebruikt. Omdat het project zo groot en complex is, bestaat de eerste stap er dus in om een inventaris op te stellen. Die zal worden opgemaakt door Rotor om te bekijken wat als dusdanig behouden kan worden en wat uit de bestaande gebouwen gehaald kan worden en in de nieuwe site opnieuw geïntegreerd kan worden.

In september legde Gilles Delforge van de MSI aan CircuBuild.be de twee belangrijkste redenen uit voor de keuze van de MSI in de selectie van het architectenbureau BC Architects: “BC Architects nv stelt een benadering voor die de interessantste bestaande gebouwen van de site respecteert en tegelijk innoverend is in de manier waarop ze die met elkaar en met de Manchesterstraat verbindt, waarbij bovendien een openbare ruimte wordt gecreëerd op het dak. ”

 

De nieuwe site zal de duurzame en gastvrije geest van de wijk in zich opnemen, toegankelijk, aantrekkelijk en klimaat- en milieuvriendelijk. 

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad