Portret van de maand: Hadrien en de SuReal gids

Portret van de maand: Hadrien en de gids “Towards net zero carbon buildings, a focus on embodied carbon”

 

Vandaag stellen we Hadrien voor, Consultant bij SuReal.

Als industrieel ingenieur bouwkunde maken circulariteit en ecologie deel uit van Hadriens dagelijks leven. Van Kapla’s tot SuReal, hij is altijd geboeid geweest door de sector en vandaag is hij trots dat hij de verandering mee tot stand kan brengen.

 

Waarom de bouwsector en vooral waarom de hergebruiksector?

Van kinds af aan heb ik altijd graag gebouwd. In het begin met Kapla’s of op papier met de bedoeling om architect te worden. Uiteindelijk werd ik industrieel ingenieur bouwkunde. Tijdens mijn studie kreeg ik alsmaar meer belangstelling voor ecologische vraagstukken in het algemeen. Ik wou en zou me met dit onderwerp bezighouden omdat de bouwsector heel veel uitstoot, maar ook veel mogelijkheden biedt om de impact ervan te verminderen.

In het begin vond ik het aangenaam om dicht bij de bouwplaats te staan en mijn droom was om een ecologische werfleider te worden, maar die positie bestaat nog niet of nauwelijks. Het interessante aan SuReal is dat we twee stappen vooruit werken op wat ik altijd gewend was te horen en te doen in mijn opleiding en stages. Hier bevinden we ons in de fase “hoe het gebouw duurzaam te ontwerpen”, wat interessant is omdat in dit stadium heel veel beslissingen worden genomen. Je kunt al enorm impactvol zijn. Denk maar aan de materiaalkeuze, het energiesysteem, het waterbeheer enzovoort.

Dat alle aspecten van duurzaamheid in hun geheel in aanmerking worden genomen, geeft me heel veel voldoening. We hebben veel projecten waarover we vanaf het begin kunnen nadenken en waarvoor we ook vanaf het begin handelingen kunnen stellen. In onze benadering van materialen streven we naar consuminderen, behouden, hergebruiken, het ontwerpen van gebouwen die gemakkelijk kunnen worden ontmanteld, het kiezen van materialen met een lage impact, van biologische oorsprong, gerecycleerd en recycleerbaar… Alles moet in het werk worden gesteld om bijvoorbeeld de structuur van een bestaand gebouw dat moet worden opgeknapt, te behouden. Dit is gewoon de grootste vorm van hergebruik: behouden wat bestaat. De volgende stap is dan na te denken over wat we met de resterende materialen gaan doen, ze elders op het bouwterrein plaatsen, of op een andere bouwplaats die we kennen, ze weer op de markt voor hergebruik brengen, of ze zelfs rechtstreeks aan particulieren ter beschikking stellen, enz.

 

Wat vind je zo boeiend aan je werk?

Over het algemeen spreekt duurzaamheid mij erg aan. Ik ben sterk geïnteresseerd in alles wat met ecologie te maken heeft, en je wordt daar niet altijd vrolijk van als je daar grondig mee bezig bent. Wanneer we zien dat de bouwsector een van de 4 belangrijkste dragers van verontreiniging door menselijke activiteit is, is er duidelijk werk aan de winkel om hierin verandering te brengen. Het is waar dat dit een sector is met veel inertie, dus het is moeilijk om te veranderen, maar we zien bij SuReal, omdat we in contact staan met veel spelers in de sector, dat alles in beweging is. Bijvoorbeeld materiaalproducenten die hun processen optimaliseren, projectontwikkelaars die zichzelf hogere doelen stellen, of projectleiders die het ter harte nemen om zich ook in deze richting te ontwikkelen zodat hun projecten aan de top staan. Het is geweldig om te zien en ik voel dat ik een impact heb met SuReal. Dat is mijn passie.

 

Welk voorwerp heb je gekozen?

Ik koos de gids van SuReal “Towards net zero carbon buildings, a focus on embodied carbon” als voorwerp. We wilden ons concentreren op “ingebedde koolstof” (embodied carbon in het Engels), d.w.z. de koolstofimpact die verband houdt met de keuze van de materialen in het gebouw, vanaf de winning van de grondstoffen tot de verwijdering ervan. Waarom deze focus? De laatste jaren heeft onze maatschappij (België, Europese Unie) veel werk gemaakt van “operationele koolstof”, d.w.z. alles wat met energie (en water) te maken heeft, omdat de impact van gebouwen grotendeels te wijten is aan hun verbruik. Vandaag is de grafiek omgekeerd, en wordt de ingebedde impact belangrijker dan de operationele. De aandacht moet verschuiven naar de materialen waaruit het gebouw bestaat. Om aan deze verschuiving bij te dragen, wilden we onze expertise over dit onderwerp delen. Het boek behandelt verschillende onderwerpen: de berekening van de ecologische voetafdruk van een gebouw, hergebruik, circulariteit stroomopwaarts en stroomafwaarts van het project, ontwerpkeuzes, criteria voor de keuze van materialen en het belang van het maken van deze keuze via een Multicriteria-analyse… Het is onderverdeeld in verschillende thema’s en kan van belang zijn voor elk type actor in de bouwsector. Het is geen bijbel die je de sleutels geeft om een perfect gebouw te maken, want een perfect gebouw bestaat niet. Het is eerder een gids voor waar we vandaag onze impact kunnen verminderen, de samenleving steeds circulairder kunnen maken en naar de toekomst kunnen kijken om goed ontworpen, demonteerbare gebouwen met een lage impact na te laten voor toekomstige generaties.

 

Artikel geschreven door: Delhie Morbée
Januari 2023