Plenaire zitting van het jaarlijkse evenement 2021 van het Platform Hergebruik

Hebt u de plenaire zitting van het jaarlijkse evenement 2021 van het Platform Hergebruik gemist? Geen paniek, hier vindt u de presentaties van de sprekers van de sessie die plaatsvond op 7 oktober 2021. 

Tijdens al die interventies, die dit jaar hoofdzakelijk vrouwelijk waren, kregen de deelnemers een betere kijk op de toekomstige politieke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de mogelijkheden die eruit voortvloeien voor de bouwsector en renovatieprojecten in Brussel. Corinne Bernair, projectleider van het departement Transitie van Professionelenc van Leefmilieu Brussel, is uitleg komen geven over de Alliantie RENOLUTION die eind september door het Gewest werd voorgesteld. Bekijk de presentatie hier.

Tijdens het tweede deel konden de deelnemers de ontwikkeling van hergebruik in Brussel en de talrijke ambities van de verschillende spelers vaststellen. Drie projecten in het bijzonder werden in detail besproken door hun vertegenwoordigers.

 

Marion Anbergen, het aanspreekpunt van het project Build Circular.Brussels, gecoördineerd door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad en ConstruCity, vertelde ons over het eerste jaar van het project. Het projectteam heeft gedurende dat eerste jaar kunnen vaststellen dat er een positieve evolutie was in de vraag van aannemers naar opleidingen en begeleiding inzake hergebruik. Bekijk de presentatie hier.

 

In 2020, tijdens het jaarlijkse evenement van het Platform Hergebruik, leidde het Programma IRISPHERE een workshop over zijn nieuwe initiatief, het opzetten van een keten voor hergebruik van hout. Het verslag van het geleverde werk vindt u hier. Dit jaar heeft Laurie Verheyen, coördinator van het Programma IRISPHERE en van de circulaire strategie van citydev.brussels, opnieuw deelgenomen aan het evenement en is ze komen praten over de vorderingen van dat houtproject. Onder andere dankzij de samenwerking met een Brusselse bouwondernemer en de aansporing van het project Build Circular.Brussels evolueert het project. U kunt hier ontdekken welke richting de mensen achter dit project zijn ingeslagen.

 

Wendy Boswel, architect en onderzoeker bij CERAA vzw met focus op materialen en energie, was de laatste spreker in dit gedeelte dat gewijd was aan de projecten die hergebruik in Brussel in beweging brengen. Wendy stelde ons de eerste resultaten voor van de workshops over de hergebruiksinventarissen waaraan het Platform Hergebruik deelneemt. In 2021 hebben verschillende werksessies plaatsgevonden. Lees hier de eerste feedback over deze ontmoetingen tussen de spelers van de sector.

 

Het laatste gedeelte van de plenaire sessie van het evenement van dit jaar werd wat ruimer bekeken op Europese schaal, met de interventie van twee vertegenwoordigers van projecten die worden gefinancierd door Interreg North-Western Europe.

 

Léa Bottani-Dechaud, projectbeheerder bij Rotor vzw, stelde ons de eerste conclusies voor die na afloop van het project Interreg NWE FCRBE werden getrokken. Daarin zijn de resultaten van dit eerste projectgedeelte opgenomen en voorgesteld, maar Léa had het ook over het project dat in het verlengde ligt van het project FCRBE: het project WP Capitalisation. Ontdek het hier.

 

Het Project Digital Deconstruction werd voorgesteld door Eléonore de Roissart, onderzoekster bij het WTCB in het laboratorium Duurzame en Circulaire Oplossingen. Ontdek de scope van dit project Interreg in de presentatie van Eléonore die hier beschikbaar is.

 

 

Het Platform Hergebruik is zeer verheugd dat het dit evenement opnieuw heeft kunnen organiseren en bedankt de deelnemers en in het bijzonder de boeiende en gepassioneerde sprekers. Dankzij u hebben we het landschap van het hergebruik hier in Brussel en elders kunnen schetsen en hebben we de context kunnen tonen waarin het Platform Hergebruik en de spelers evolueren en in de toekomst zullen blijven evolueren!

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad