Mobile Exhibition

Een van de vele instrumenten voor bewustmaking en informatieverstrekking over het project is de “Mobile Exhibition”. Die hield halt bij de verschillende partners en is nu in België. Zij werd medio november voor het laatst gepresenteerd bij Leefmilieu Brussel tijdens het jaarlijkse Interreg FCRBE-evenement en bevond zich tot kortgeleden bij de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.

De tentoonstelling, die eerder te zien was in het Maison du Zéro Déchet in Parijs, was in de week van 22 november te bekijken in de gebouwen van Construcity in Brussel. Ze werd gepresenteerd tijdens de Circular Training Days van het project Build Circular.Brussels, opleidingen alleen voor aannemers over het thema circulariteit in de bouwsector. De dag erna werd ze voorgesteld aan de jongere generatie, leerlingen van bouwscholen.

Het doel van deze mobiele tentoonstelling is de hergebruiksector, de activiteiten van handelaars in hergebruikmateriaal, het Opalis-project, Salvoweb en de uitdagingen van het hedendaagse bouw- en sloopafval voor te stellen.

De huidige cijfers zijn alarmerend wat het hergebruik van bouwelementen betreft en bedragen slechts 1% van de in de sector gebruikte elementen. De partners van het FCRBE Interreg-project hebben grotere ambities en dit houdt in dat bestaande en te ontwikkelen hergebruikkanalen onder de aandacht worden gebracht. De aan deze sectoren toegekende steun past in de logica van het behoud van hulpbronnen en grondstoffen die schaars zijn, en van het stimuleren van de vermindering van de milieueffecten die verband houden met de productie van nieuwe materialen, maar ook met het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen die sectorgerelateerd zijn.

 

De Mobile Exhibition maakt het mogelijk om onder meer op een tentoonstelling, een conferentie en andere evenementen reclame te maken voor de ongeveer honderd bedrijven die momenteel actief zijn in de sector van hergebruik van bouwmaterialen. Deze bedrijven zijn gevestigd in heel Noordwest-Europa: België, Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en zij bieden diensten aan voor het ontmantelen van herbruikbare materialen, het schoonmaken, het reconditioneren en het op de hergebruikmarkt brengen ervan. Zij zijn er ook om u te begeleiden bij het hergebruik van deze materialen in nieuwe projecten.

 

Opalis en Salvoweb zijn gidsen met een lijst van alle handelaars in hergebruikmaterialen die de FCRBE-projectpartners tot dusver kennen en hebben ontmoet, en die gevestigd zijn in een geografisch gebied dat relevant is voor het project. Ook het tweedehands materiaal dat vaak door deze marktdeelnemers ter beschikking wordt gesteld, staat in deze gidsen. Concreet belicht de Mobiele Tentoonstelling, naast een verklarende tekst over het project, de feedback over de winning of integratie van herbruikbare materialen in projecten via illustraties en foto’s van de projecten.

Nu de feestdagen snel naderen, zal de Mobiele Tentoonstelling in 2022 weer operationeel zijn. Intussen blijft ze veilig opgeslagen in een ruimte bij de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad. Organiseert u een evenement of zou u ze graag tentoonstellen?

Stuur ons uw voorstel per e-mail naar het volgende adres: ams@ncb.be.

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.