Meet-up van de Brusselse actoren van de circulaire economie

Op 8 februari 2023 vond bij Leefmilieu Brussel het volgende event plaats: “Meet-up van Brusselse actoren en projecten in circulaire bouw”. Het doel van dit event was onderzoeks-, studie- en ondersteuningsprojecten in verband met circulariteit op bouwgebied in het Brussels Gewest onder de aandacht te brengen.

Het Platform Hergebruik was er en nam ook deel aan het presentatieformat waarbij op het event in net 180 seconden de werking van het platform werd toegelicht. Je vindt hieronder de verdienstelijke initiatieven en projecten gericht op hergebruik:

 

  • In de eerste plaats de AMOP-missie, bijstand bij de uitvoering van circulaire acties voor openbare aanbestedende diensten. Ze verleende bijstand bij hun opdracht voor diensten en werken, in het bijzonder bij omkeerbaar design en hergebruik
  • Het FCRBE-project dat tot doel heeft het hergebruik van bouwmaterialen in Noord-Europa te vergemakkelijken. Dit project biedt praktische gidsen over hergebruik die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar zijn op de FCRBE-website.
  • De WG hergebruikinventaris van ecobuild.brussels is een werkgroep die een vademecum heeft uitgewerkt over hoe een hergebruikinventaris moet worden gemaakt.
  • Het project om materialen en technieken uit de hergebruiksector en milieuvriendelijke materialen op te nemen in het Borderel van eenheidsprijzen. Dit project wil architecten en vakmensen in de sector stimuleren in de richting van de circulaire economie.
  • In het REEUSE FRB-project worden hergebruikprojecten uitgevoerd door het demonstreren van specifieke materialen, technieken en door het opleiden van toekomstige vakmensen in de circulaire economie.
  • De impactstudie van een proefbouwplaats voor circulaire bouw (360 gradenstudie) heeft tot doel de impact van de circulaire economie op een voorbeeldbouwplaats te beoordelen en een kosten-batenanalyse van de circulaire economie te ontwikkelen.
  • Het materialenpark voor hout dat oplossingen aanbiedt om hout van bouwplaatsen te valoriseren en dat tests uitvoert voor de verwerking van recuperatiehout.
  • Irisphère dat begeleiding aanbiedt in verband met hergebruik via onder andere het project Carpet Reuse Program. Dat is het project van een bedrijf dat voortrekker is qua hergebruik van tapijttegels in Brussel.
  • Het Platform Hergebruik dat het netwerk van actoren is dat de gemeenschappelijke visie op hergebruik van materialen naar de hele waardeketen uitdraagt.
  • En om het rijtje volledig te maken, noemen we nog Digital Deconstruction. Dat is het digitale platform over ontmanteling gericht op het meest efficiënte en duurzaam mogelijke hergebruik van bouwmaterialen.

Artikel geschreven door Marceau Richard