Hervatting van de ateliers “gerecupereerd hout” van het WIM-project

De stopzetting van de activiteiten ten gevolge van Covid-19 aan het begin van vorige maand maart hebben het project “Wood in Molenbeek” (WIM) niet gespaard. Dit is een project rond het hergebruik van houtafvalmateriaal (DMB ofwel déchet-matériau bois) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Na een lange periode van onderbreking, zullen de activiteiten opnieuw hervatten vanaf zaterdag 16 mei en dit onder strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Het atelier “gerecupereerd hout” is door de week ter beschikking van houtprofessionals en ervaren klussers. ’s Avonds en tijdens het weekend opent het zijn deuren voor alle burgers. Deze deelname gebeurt volgens verplichte, voorafgaande inschrijving via de volgende link: het online inschrijvingsformulier.

 

© WIM

 

Houtafvalmateriaal (DMB), een niet aangewende grondstof in het BHG?

Een Belg produceert jaarlijks zowel direct als indirect ongeveer 250 kg houtafval (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium 2016). Op het Brusselse grondgebied wordt het grootste aandeel van het houtafval, dat minstens 57 000 ton vertegenwoordigt, geproduceerd door de bouwsector (46 kt) (Athanassiadis 2017) en het omvangrijk huishoudelijk afval (11 kt). Dit afval wordt verwerkt door openbare en particuliere inzamelings- en verwerkingsbedrijven.

 

© WIM

 

In het huidige bestaande afvalbeheersysteem worden al deze materialen en afvalstoffen ofwel verbrand, ofwel buiten Brussel omgezet in spaanplaten van lage kwaliteit, ofwel worden ze naar de stortplaats gebracht.

Een consortium met de vzw “Energies et Ressources”, het LAAP (laboratorium van prospectieve antropologie) van de UCLouvain, het departement BATir van de ULB en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, onderzoekt de voorwaarden voor het ontstaan van een alternatief, collaboratief, circulair en lokaal systeem voor het beheer van houtafvalmateriaal in het BHG.

Aanvankelijk werd het kader van het project opgesteld dankzij de gemeente Molenbeek en haar afdeling Duurzame Ontwikkeling, die sinds 2013 acties voert om de DMB te promoten. Vanaf 2016 werd deze ervaring uitgebreid wanneer het WIM-consortium geselecteerd werd in het kader van de Innoviris Co-create projectoproep.  Het opende de deuren parallel met andere steun van verschillende partners en actieplannen zoals bijvoorbeeld de lokale Agenda 21 van Leefmilieu Brussel en het “Petite Senne Sustainable Neighbourhood Contract” (“Pop Up” actie).

Zo werd een actie-onderzoeksproject opgesteld dat verankerd is in de Heyvaertwijk. Er werd ook de ontwikkeling van een houtwerkplaats voor de burgers en operatoren van de DMB-valorisatie opgestart.

 

© WIM

 

In de loop van het WIM-project “onderzoek” heeft het consortium niet enkel een houtbewerkingsatelier opgezet, maar heeft het ook samenwerkingsverbanden met lokale verenigingen tot stand gebracht. Het consortium zorgt er ook voor dat de afvalmateriaalstromen uit de regio geïdentificeerd, gesorteerd en getransformeerd worden. Het projectteam staat voortdurend in contact staat met de burgers en de verenigingen van de wijk. Ze bevraagt ook de wijkbewoners en nodigt hen uit om zich over het onderwerp uit te spreken, hun ervaring te delen en hun kennis te verenigen. Dit alles is gebundeld in een reeks “deliverables” die in januari 2020 zijn gepubliceerd.

 

Van onderzoek tot actie

Deze deliverables zijn online beschikbaar en behandelen verschillende onderwerpen: Gids voor de recuperatie van houtafval, productiefiches van gerecupereerd houten meubilair, maar ook waardevolle analyses en aanbevelingen voor politici en DMB-actoren in het Brussels Gewest.

© Co-Create

Ondertussen is het houtbewerkingsatelier van het WIM-project toegankelijk gesteld voor burgers en professionelen. Het ligt nog steeds verankerd in de Heyvaertwijk. Een van de doelstellingen van WIM is momenteel het ontwikkelen van een catalogus samengesteld uit designmeubelen vervaardigd van gerecupereerd hout. Deze zal de ontwikkeling van bedrijven die werken met gerecupereerd hout moeten stimuleren. Zo zal ook het ontstaan van een echte kringloopeconomie in het BHG bevorderd worden.

 

 

U kan de gidsen en het Economisch Verslag hier terugvinden.

Vind hier een online video over het project.

En aarzel niet om het project te volgen via deze Facebook-pagina.

 

Auteur van het artikel : Confederatie Bouw Brussels-Hoofdstad