Hergebruik in de pers : Februari 2021

 

Een blik op het U Square-project! Wij hadden de gelegenheid Victor Ooghe, van de ULB, en enkele andere actoren die actief zijn in het kazerneproject (La SAU, Rotor) in Elsene te ontmoeten tijdens het jaarlijkse evenement van het Platform Hergebruik, en meer bepaald tijdens de werkgroep over BIM. (NL-link leggen achter werkgroep over BIM] Je kunt hier [link leggen] een artikel lezen uit Le Soir Magazine waarin de auteur van dit artikel een heel positieve evaluatie maakt over de regeling voor tijdelijke bewoning en waarin zij de ambities en toekomstige plannen voor het complex aankondigt. “Het wordt een unieke ruimte in Brussel, waar de ULB en de VUB,  studenten, onderzoekers, bewoners, projectontwikkelaars, een bioscoop, moestuinen, fietsen zullen samenwonen: U Square.” (Véronique Lamquin, 2021)

 

Er gebeurt wat in Frankrijk! De uitvoering van een nieuw decreet zal het terugwinningspercentage van afval versnellen en verhogen en de traceerbaarheid ervan verbeteren. Dit ontwerpdecreet inzake de diagnose van product-materiaal-afval (PMD) is in feite de evolutie van de reglementaire afvaldiagnose, waaraan de diagnose van de hulpbronnen is toegevoegd en die deel uitmaakt van de AGEC-wet (de wet tegen verspilling en voor een circulaire economie). Articonnex, een Franse verkoopsite die hergebruik van bouwmaterialen bevordert, vertelt ons meer hierover in haar magazine. Voor de bouwsector betekent dit dat er een diagnose wordt gesteld voordat er met slopen wordt begonnen. Die heeft uiteindelijk tot doel om hergebruik van materialen en/of het vervoeren van afval naar een verwerker en terugwinner te bevorderen. De inhoud van de PMD-diagnose zal pas worden vastgesteld bij de bekendmaking van het decreet en zal aan bepaalde bouwplaatsen onder voorwaarden worden opgelegd. Lees hier de voorwaarden.

Eveneens in het kader van de AGEC-wet activeert de begin november 2020 aangenomen UPV-hervorming (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) de verantwoordelijkheid van de producenten van bouwmaterialen en stimuleert zij de ontwikkeling van kanalen voor de terugname van deze materialen. Lees er meer over in dit artikel.

 

Een focus op het Interreg FCRBE-project dat door het Articonnex-platform aan de lezers van dit artikel wordt voorgesteld. U kunt dit artikel hier lezen.

 

Salvo, een van de Britse partners van dit Interreg FCRBE-project, heeft in zijn laatste nieuwsbrief het artikel gepubliceerd dat Michael Ghyoot, van Rotor, heeft geschreven voor de Nieuwsbrief van het Platform Hergebruik van oktober 2020: Evolueren we naar een lijst met “beschermde materialen”? – een opiniërend artikel dat sterk in de smaak viel bij de lezers van de Nieuwsbrief. Scrol gerust door de website van deze partner en schrijf u gerust in voor de Nieuwsbrief!

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.