Hergebruik in de pers : December 2020

Het Platform van de Actoren voor Hergebruik van Bouwelementen had deze keer de kans om naam te maken!

Een artikel van het team dat het Platform coördineert werd onlangs gepubliceerd in de E-news van Leefmilieu Brussel. Via dit artikel stelt het team van het Platform een balans op over de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de sector, maar ook over de mogelijke veranderingen die de sector vervolgens kan ondergaan. Deze analyses en conclusies zijn het resultaat van discussies en ontmoetingen met de deskundigen en de verschillende actoren op het terrein ontmoet in het kader van het Platform Hergebruik en de bijbehorende nieuwsbrief. U kunt dit artikel lezen via volgende link.

 

Het CSTB – “Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Franse equivalent van het WTCB hier in België, heeft onlangs een artikel over hergebruik en zijn uitdagingen gepubliceerd. Het artikel behandelt alles wat over de kwestie gezegd kan worden en illustreert de theorie met twee Franse projecten die hergebruik in hun uitvoering integreerden. Het Interreg FCRBE-project wordt ook erin vermeld en het CSTB bestempelt het als een drager van harmonisatie en ambitie voor Europese praktijken rond hergebruik. U kunt dit artikel hier lezen.

 

We hadden het er al over in een vorige Nieuwsbrief van het Platform Hergebruik: de Franse marktplaats Articonnex blijft artikelen publiceren en hergebruik van materialen promoten! Hieronder staat een selectie van artikelen die u zouden kunnen boeien:

Scrol gerust door de website van Articonnex en zijn webmagazine, andere artikelen zouden uw aandacht kunnen trekken!

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.