Een scriptie over hergebruik

Solène Getti, studente in het laatste jaar van een dubbele studie ingenieur-architect aan ENSAL en ENTPE, twee scholen in Vaulx-en-Velin (Lyon), heeft een scriptie verdedigd over het hergebruik van bouwelementen. Het Platform Hergebruik heeft dit werkstuk aandachtig gelezen. Je vindt erin een illustratie van de synergie die nodig is tussen architectuur, ingenieurswetenschappen en hergebruik van bouwelementen.

 

Hergebruik van materiaalelementen, een kwestie van gezond verstand?

Hoewel de keuze van een zo actueel onderwerp als het hergebruik van materialen voor de hand leek te liggen voor iemand die zich al in haar jeugd bewust was van de terugwinning van materiaal en de beperking van verspilling, is het tijdens een stage in het tweede jaar van haar studie in India dat Solène de keuze heeft gemaakt om deze praktijk te benaderen en te bestuderen door middel van een werkstuk.

“Dit is een praktijk die mij sterk boeit vanwege haar positieve milieu-impact gebaseerd op gezond verstand.” (Getti, 2021.)

 

Maar welke band is er met India?

Naast haar algemene belangstelling voor ecologisch bouwen, dat tijdens haar studies gegroeid is, is er nu ook het onderwerp hergebruik bijgekomen. Tijdens haar stage heeft Solène de kans gehad om te zien hoe gemakkelijk het voor het bedrijf was om zogenaamde “tweedehands” materialen een tweede leven in te blazen.

 

Het werk van Solène kort samengevat:

Het eerste deel van deze scriptie is een analyse van de huidige situatie op het gebied van hergebruik, met de bevindingen en belemmeringen. In dit eerste deel is het heel interessant om de ervaring van de studente in India bij het bureau Masons Ink door te nemen, waar het hergebruik logisch en instinctief is opgezet, mede door de zorg voor het onderhoud en het behoud van het erfgoed. De geschiedenis van een materiaal en de ervaring ervan worden in feite als een esthetische meerwaarde ervaren en geven het ambacht zijn adellijke titels terug.

Het hoofd van het Indiase bureau vertelt vanuit haar standpunt dat architectenbureaus in het gebied een milieuvriendelijke aanpak en een eerder instinctieve relatie met hergebruik hebben. Solène maakt in haar werk een vergelijking met de situatie in Frankrijk en ze haalt verschillende redenen aan: enerzijds is er de verschillende houding tot de normen in beide landen en anderzijds is er de invloed van de cultuur, die sterk verschillend is.

In een tweede deel van haar scriptie wordt er stilgestaan bij een gevalstudie in Frankrijk gehaald uit een project van een bureau uit Lyon. Het traject loopt van ontwerp, zoeken naar materialen tot het terugwinnen van materialen enzovoort.

En met deze analyse wordt het startschot gegeven voor het derde en laatste deel van dit werk: de hefbomen om hergebruik te vergemakkelijken. De evolutie van de hergebruikketen in Frankrijk wordt er behandeld en de impact van deze praktijk op het vak van architect en hun doorslaggevende rol bij de ontwikkeling van hergebruik.

Solène uit op het Platform Hergebruik haar wens om actoren uit de hergebruikketen te blijven ontmoeten en hoopt te blijven kunnen werken in die richting en deel te nemen aan de ontwikkeling van de praktijk.

Download hier de scriptie als dit korte stuk uw belangstelling heeft opgewekt!

Getti.Solène_Mémoire

 

Auteur van het artikel: de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.