Een hergebruikskanaal voor houten palletten

U hoorde vast al wel praten over het BCCC – het Brussels Construction Consolidation Centre. Het einde van dit project biedt ruimte voor een ander initiatief dat u zou kunnen interesseren.

 

De multimodale logistieke dienstverlener Shipit Multimodal Logistics brengt, in samenwerking met de Ateliers de Tertre en op initiatief van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad een hergebruikskanaal voor palletten tot stand.

Shipit is strategisch gelegen langs het Kanaal en heeft opslagruimtes waarin heel wat materialen opgeslagen en naartoe gebracht kunnen worden. Dus waarom geen palletten? Dankzij de gecentraliseerde terugwinning van die palletten kunnen ze, zodra een bepaald aantal vergaard is, naar de Ateliers de Tertre verscheept worden om er een tweede leven te krijgen.

De aannemers krijgen dan ook een vergoeding dankzij een vooraf ingevuld document wanneer de palletten in de Ateliers de Tertre aankomen. De waarde van die vergoeding wordt berekend naar rato van een volle vrachtwagen en de hoogte van die vergoeding hangt af van het aantal gedeponeerde palletten (tussen € 0 en € 6 per pallet).

  • WAT: europalletten, niet-europalletten, al dan niet in goede staat.
  • WAAR: Shipit, Havenlaan 67, 1000 Brussel (William Dockx – 0487 92 96 75).
  • WANNEER: openingsuren: tussen 7 en 16 uur.
  • HOE: neem contact op met planning.bru@shipit.be (William Dockx – 0487 92 96 75) en vraag een document aan om in te vullen en terug te sturen. Na goede ontvangst van het document kunnen de palletten gedeponeerd worden.

Ateliers de Tertre | CCBC

 

 

Maar waar komt dit initiatief vandaan?

Het afvoeren van palletten is een veelvuldig voorkomend probleem op de bouwplaats en dit werd vaak opgemerkt bij de aannemers van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad. In het kader van de begeleidingen voor Build Circular.Brussels heeft het begeleidingsteam de talrijke getuigenissen vergaard over de moeilijkheden van de aannemersbedrijven om hun houtafval af te voeren of opnieuw een nuttige toepassing te geven. Om hen te helpen bij het ontwikkelen van concrete oplossingen voor die uitdagingen werden rondetafelgesprekken met verschillende aannemers die met dezelfde problemen kampen, georganiseerd om samen naar hefbomen en mogelijke oplossingen te zoeken.

 

2 belangrijke partners

De reder en de multimodale logistieke dienstverlener Shipit Multimodal Logistics, voormalig dienstverlener van het BCCC-project dat al eerder werd vermeld en dat plaatsvond in het kader van het Test-it-programma van Innoviris. Het belangrijkste doel van deze partner was de ontwikkeling van een logistiek platform gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de toeleveringsketen van de bouwplaatsen. Shipit is ook vandaag nog de dienstverlener van dit platform, gelegen langs het Brusselse Kanaal, en heeft zich ontpopt tot een nieuwe logistieke speler in de Brusselse bouwsector. Hij heeft zijn plaats gevonden in de keten als toeleverancier van de leveranciers (handelaars en producenten) en als verwerker van bouwplaatsafval. Het is dus in het verlengde van deze eerste opdracht dat de dienstverlener zich heeft verbonden tot de ontwikkeling van dit project voor de terugwinning van palletten in de retourlogistiek.

 

De tweede belangrijke partner in dit samenwerkingsverband is het maatwerkbedrijf in de regio Bergen, de Ateliers de Tertre, dat al meer dan 40 jaar een nieuwe, nuttige toepassing geeft aan palletten. Het bedrijf heeft de laatste maanden gemerkt dat met de stijging van de houtprijs de vraag naar hergebruikte palletten aanzienlijk is gestegen en deze activiteit verschaft vandaag werk aan meer dan 30 werknemers met een handicap in het bedrijf. De palletten worden er ingekocht, opnieuw gebruiksklaar gemaakt als dat nodig is en weer verkocht of gerecycleerd tot OSB-platen volgens de Valipac-norm.

Ateliers de Tertre & Shipit | CCBC

Auteur van het artikel:  Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad