Een grootschalig ontmantelingsproject zonder afvalcontainers

De onderneming Ziroo (teruggewonnen en biosourced materialen), ondersteund door haar zusteronderneming Rinoo SC (algemene renovatie), stelde zichzelf voor een voor de bouwsector ongebruikelijke uitdaging: een grootschalig ontmantelingsproject zonder afvalcontainers.

In april 2023 hebben ze op een van hun bouwplaatsen een maximaal resultaat behaald inzake ontmanteling en hergebruik. De ploeg had één maand om 1.700 m² kantoren op de Louizalaan te ontmantelen en leeg te maken.

De uitdaging bestond erin de bouwplaats uit te voeren binnen de timing en met het budget van een klassieke ruiming, en om het extra pittig te maken moest het volgende mogelijk gemaakt worden: het advocatenkantoor dat er gevestigd was moest de helft van de locatie kunnen blijven gebruiken tot één week voor de datum van afsluiten van de bouwplaats.

De ambitie was om, zonder selectie, alle zaken die er waren op te halen: delen van lichte wanden, isolatiemateriaal, beglaasde wanden, kantoormeubilair, decoratieve elementen, technische zaken, delen van de computeruitrusting enzovoort. En daarna ze opnieuw in omloop te brengen in het hergebruikcircuit via gespecialiseerde ondernemingen, schenkingen en mond-tot-mondreclame. Voor deze bouwplaats moesten Ziroo en de onderneming Knuts & Boltz ook hun nieuwe ontmantelingsproces voor lichte gyprocwanden “industrialiseren” voor de circa 800 m² aanwezig op de bouwplaats.

Uiteindelijk konden de ploegen aan (bijna) alle op de bouwplaats aanwezige materialen opnieuw een nuttige toepassing geven, met uitzondering van 10 m³ gerecycleerde gyproc, 1 m³ gerecycleerd metaal en minder dan 1 m³ gemengd afval.

Dankzij een nauwgezette organisatie, de volledige inzet van alle ploegleden en dankzij de samenwerking van de meeste belangrijkste actoren uit de hergebruiksector in de bouw was deze bouwplaats mogelijk:

Een eerste geslaagde ervaring en een voorbeeld dat nog een keer bewijst dat hergebruik van bouwmaterialen mogelijk is!

 

Artikel geschreven door Delhie Morbée, in samenwerking met Antoine Richir van Rinoo

Mei 2023