Digital DeConstruction

Digital DeConstruction: circulair bouwen als doel voor een innovatief Interreg-project

 

Tijdens een werkgroep over BIM georganiseerd in het kader van het jaarlijkse event van het Platform Hergebruik heeft Morgane Deweerdt, van het WTCB, gesproken over het Digital Deconstruction Interreg-project (afgekort DDC-project). Deze workshop bood de mogelijkheid om vaststellingen te doen en een deel van de belemmeringen te omschrijven die er zijn bij het gebruik van BIM als instrument. Het DDC-project wil sommige van die belemmeringen wegwerken.

U kent vast al wel het FCRBE Interreg-project (Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements). Gelijktijdig met dit project loopt het DDC-project, dat ook wordt gefinancierd door het Interreg-programma voor Europese territoriale samenwerking. Dit programma heeft tot doel projecten te ondersteunen met een budget van 170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het Digital DeConstruction-project heeft als doel een innovatief digitaal beslissingsondersteunend systeem te ontwikkelen waarin verschillende digitale tools worden geïntegreerd (3D-digitalisering, BIM, digitale database over materialen en gebouwen, Blockchain-technologie). Deze instrumenten helpen om de strategie voor ontmanteling en hergebruik van materialen op een duurzamere en zuinigere manier te bepalen. Door het digitale systeem te koppelen aan de innovatieve technieken van het bouwinformatiemodel ontstaat de cyclus. Deze cyclus combineert vervolgens ontwerp, bouw en ontmanteling in een proces van hergebruik van beschikbare materialen.

Het DDC-project beoogt 25% hergebruik en recyclage van de materialen afkomstig van ontmantelde gebouwen.

Het project richt zich op Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België en biedt het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ook de mogelijkheid om in te stappen. Dit zijn verschillende landen die al stappen zetten in de richting van duurzaam materiaalbeheer, milieutechnologieën, ICT en digitalisering in de industrie. Sinds 2020 werken onderzoekers in Noordwest-Europa aan dit digitale systeem, maar hoe zit het vandaag de dag? Hoe verloopt het project?

De verschillende modules die deel uitmaken van de open source die momenteel in het project wordt opgezet, zijn in ontwikkeling, dus het omkeerbare BIM, de 3D-scan naar BIM, de materiaalpaspoorten, de Blockchain en andere. Het doel van het project is om ze op elkaar af te stemmen zodat ze via een gemeenschappelijk platform met elkaar kunnen communiceren.

Daarnaast is onlangs een enquête gepubliceerd onder de verschillende spelers in de sector. Enerzijds geeft deze enquête een goed inzicht in de huidige praktijken en behoeften met betrekking tot sloop, hergebruik, recyclage en gebruik van digitale hulpmiddelen. Anderzijds maakt het de lancering mogelijk van regionale “Innovation Hubs”, die de verschillende betrokken partijen die in de toekomst (2020-2023) geïnteresseerd zijn, zullen samenbrengen.

Uw deelname aan de enquête is een daadwerkelijke meerwaarde om het project vooruitgang te laten boeken. Aarzel dan ook niet om het formulier in te vullen dat onder de volgende link staat: http://tiny.cc/ddc-survey.

Als u meer informatie wenst te ontvangen of de voortgang van het project wenst te volgen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Vrijders van het WTCB op het volgende e-mailadres: jeroen.vrijders@bbri.be.

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw in samenwerking met het WTCB