De notulen van de werkgroep over de hergebruikinventaris van Ecobuild.brussels zijn beschikbaar

De notulen van de werkgroep over de hergebruikinventaris van Ecobuild.brussels zijn beschikbaar

Ecobuild.brussels organiseert verschillende werkgroepen per jaar en één in het bijzonder trok onze aandacht. Niet verrassend, die over hergebruikinventarissen.

De werkgroep kwam 4 keer samen:

  • Een startvergadering: omschrijving van de doelstellingen van de werkgroep, mogelijkheden voor de inventarisatie van hergebruik, belemmeringen en normen.
  • Documentatie en opvolging van de inventaris: definitie van de doelgroep van het vademecum en voorstel van een eerste inventarisstructuur.
  • Gericht op praktische oefeningen: het uitvoeren van praktische en concrete oefeningen op de bouwplaats om verschillende inventarisatiemethoden te evalueren en te vergelijken.
  • Een afsluitende vergadering: om alles wat geleerd en besproken is samen te vatten.

Vervolgens worden de belemmeringen en mogelijkheden in verband met de hergebruikinventaris toegelicht, waarbij de voorgestelde structuur in bijeenkomst 2 wordt besproken.

Voor nadere informatie zijn de notulen van de werkgroep in pdf-formaat beschikbaar op de website ecobuild.brussels > https://ecobuild.brussels/publications/.

 

Bron: werkgroep van ecobuild.brussels

Artikel geschreven door: Delhie M.