BRC Bouw en zijn Build For Water-project

 

Deze zomer kwam het Build for Water-project tot stand. Op maandag 29 juni kwamen ongeveer twintig jongeren tussen 14 en 18 jaar samen in de werkplaatsen van het BRC Bouw gelegen te Anderlecht voor hun eerste projectdag.

Julien Holef van het BRC Bouw kwam naar ons toe om erover te praten tijdens de opening van de Hergebruikweek: het jaarlijkse event in 2020 van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel.

 

Illustratie : Lara Perez Duenas

Het Build For Water-project omvat in feite de bouw van een watersportcentrum in Neerpede, vlak bij de vijvers en bestaat uit kleedkamers en sanitaire voorzieningen die door en voor jongeren zijn gemaakt. Het brengt dus tieners en bouwexperts samen rond deze hoofdthema’s: de circulaire economie en het beheer van water en hulpbronnen. De volgende stap van het project, waarbij nog steeds jongeren betrokken zijn, is het bereiken van een energieneutraal doel voor de module en idealiter meer produceren dan wat er aan elektriciteit en warm water wordt verbruikt.

© 2020 BRC Bouw 

 

Hoewel het project een educatief en speels doel heeft om het milieubewustzijn te vergroten, is het ook bedoeld om jongeren kennis te laten maken met de bouwsector en hen bepaalde watersporten te laten ontdekken.

Maar het zijn niet alleen deze jonge bouwers die van dit watersportcentrum kunnen profiteren. Het zal openstaan voor andere doelgroepen (verenigingen, jeugdhuizen, enz.) op voorwaarde dat de regels voor het behoud van de waterkwaliteit en de infrastructuur worden nageleefd, en dit onder toezicht van de badmeesters.

Maar hoe zit het met hergebruik in dit alles?

Bij het ontwerp van de modules die aan de rand van de vijvers worden gebouwd, wordt gebruik gemaakt van herbruikbare bouwmaterialen, onder andere hout en meer onopvallende materialen zoals schroeven en bouten. De witte melaminepanelen rond het houten skelet van het watersportcentrum werden gerecupereerd tijdens het strippen van de torens van het World Trade Center, in de buurt van het Noordstation in Brussel. Bepaalde elementen worden voor iets anders gebruikt dan waarvoor ze primair bedoeld waren en het spaanhout, de beglazing en de polycarbonaatplaten zijn ook teruggewonnen.

© 2020 BRC Bouw 

Alles werd zo uitgedacht dat, op het einde van de gebruikscyclus, de materialen teruggewonnen kunnen worden en in andere projecten toegepast kunnen worden. Het is een proces dat begint bij het begin en van invloed is op alle fasen van het bouwproces.

We kunnen dus concluderen dat dit project deze jongeren in staat stelt om veelbelovende beroepen op het gebied van duurzaam bouwen te ontdekken, de confrontatie aan te gaan met economische en milieukwesties zoals waterbeheer, en te begrijpen hoe de circulaire economie de sleutel zou kunnen zijn. En dit, terwijl ze samenwerken en het werk van elk individu waarderen.

Dit gezamenlijke werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Fonds Albert Desmed waardoor het BRC Bouw dit initiatief concreet gestalte kon geven. Ze konden ook rekenen op de steun van de Interfacultaire School voor Bio-ingenieurs (ULB), FIX Vzw, Construcity en de gemeente Anderlecht.

We zullen dit project volgen tot december 2022 en zullen de evolutie van de realisatie ervan bekijken.

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad in samenwerking met Julien Holef, BRC Bouw