Arnaud Evrard – Kan de coronacrisis ook een positieve impact hebben op onze samenlevingen?

Arnaud Evrard, architect, onderzoeker, docent en acteur van de bioklimatologische en duurzame bouw, deelt zijn gedachten over de mogelijkheden en belemmeringen die verbonden zijn aan de evolutie van de economische sectoren naar meer duurzame praktijken.

_______________________________________________________________________

Kan de coronacrisis ook een positieve impact hebben op onze samenlevingen? 
Ons consumptiegedrag is ‘verstoord’ en de bevoorrading en de lokale beschikbaarheid van grondstoffen is een tastbaardere realiteit geworden door de moeilijkheden die de distributiekanalen momenteel ondervinden. Vandaag lijkt het belang van broederlijke sociale contacten nóg fundamenteler geworden.  

 

Anderzijds kan er een ander aspect waargenomen worden, eentje dat minder positief is: een soort van in zichzelf gekeerd zijn, angst van alles wat ongekend of vreemd is, de wens om te controleren en toezicht te houden.  
Deze twee tendensen waren al actueel, maar zijn nog meer aangescherpt door de huidige situatie.  
De verantwoordelijke en duurzame bouw kan dus a priori profiteren van de huidige context en deze gebruiken als kans om beter gewaardeerd te worden in de toekomst. Maar de remmen op deze evolutie zijn nog steeds aanwezig en de zaken zullen ogenschijnlijk niet vanzelf veranderen.  

 

Het is interessant om op te merken dat de politici eindelijk enkele richtlijnen van de gezondheidsexperts hebben gevolgd.  
In welke mate kunnen zij dit ook doen betreffende het advies van klimatologen, biologen of andere ecologie-experts? 
De bijdrage van ieder elk, op alle niveaus, blijft de krachtigste hefboom om de evolutie van de huidige praktijken te sturen en om de “main-stream” afleidingen te vermijden: “We are the lobby!” 

 

Anshrijver : Arnaud Evrard