Projects

Projects

Hier vindt u alle projecten rond hergebruik waarbij de partners van het Platform Hergebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken zijn.

Het door het EFRO gefinancierde BBSM-project brengt 4 partners rond dezelfde missie samen: aantonen dat materialen aan het einde van hun levenscyclus hulpbronnen zijn en dat hun herintroductie in een cyclisch productieproces voor “nieuwe” materialen positief is voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

Het BRIC-project wordt volledig gebouwd door en voor de studenten van efp en behelst het ontwerpen, bouwen en selectief slopen van een duurzame, evolutieve en omkeerbare module. In deze module zullen ook materialen uit hergebruik worden verwerkt om de korteketen- en omkeerbaarheidslogica in acht te nemen, opgelegd door BAMB dat dit project steunt.

Met Be Circular, een van de eerste acties van het GPCE, wil de overheid de creativiteit en de transitie van Brusselse bedrijven naar een meer circulair economisch model stimuleren. Deze oproep tot het indienen van projecten heeft betrekking op elk project dat wordt uitgevoerd door een bouwbedrijf dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het afval dat het zelf produceert, en tegelijkertijd de menselijke hulpbronnen die bij de bouwwerkzaamheden betrokken zijn, te versterken.

Het FCRBE-project (Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe), medegefinancierd door het Interreg NWE-programma, brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen om maatregelen in te voeren die hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa zullen vergemakkelijken en heeft tot doel het aandeel van hergebruikte bouwelementen tegen 2032 met 50% te verhogen.

In het BAMB-project (Buildings As Material Banks) werkte 15 partners uit 7 Europese landen samen om systeemveranderingen in de bouwsector mogelijk te maken door middel van circulaire oplossingen.