Interreg Project NEW FCRBE : Nieuwe publicatie

Vorige maand kondigden we de publicatie aan van de eerste Handleiding van het Interreg NWE FCRBE Project: de handleiding voor het voorschrijven van materialen voor het hergebruik van bouwelementen. In mei van dit jaar doet de tweede handleiding zijn intrede: een gids om het hergebruikspotentieel van bouwmaterialen te identificeren en om u te helpen een inventaris op te maken van de herbruikbare materialen van een gebouw.

Ter herinnering: het Interreg NWE FCRBE-project – Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements – verenigt verschillende Europese partners: de Brusselse vereniging Rotor, de Confederatie Bouw, Leefmilieu Brussel, het WTCB, Bellastock, Salvo ltd en de Universiteit van Brighton, Engeland.

Interreg NEW FCRBE

Gids 1 :

Interreg NEW FCRBE 

De eerste handleiding, getiteld Gids om de integratie van herbruikbare bouwmaterialen te vergemakkelijken (Guide to facilitate the integration of re-useable construction materials), is een verzameling van methoden, adviezen en aanbevelingen om bouwprofessionals aan te moedigen en te ondersteunen in hun hergebruiksproces.

De praktijkgevallen die door het FCRBE-projectteam werden geanalyseerd, worden erin voorgesteld. Ze zijn toepasbaar op andere particuliere of openbare projecten, zowel groot als klein.

Deze handleiding is onderverdeeld in twee grote onderdelen:

1-Wat is hergebruik en wat zijn de voordelen ervan?

2-Hoe zelf een dergelijke aanpak invoeren? De verschillende stadia van een bouwproject worden overlopen. Voor elk bouwstadium worden er suggesties en raad gegeven over hoe men best het hergebruik van materialen (in-situ/of ex-situ) kan voorzien en invoeren.

 

Gids 2 :

Interreg NEW FCRBE

De volgende fase is het hergebruikspotentieel kunnen analyseren voordat een gebouw geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt. Het is hier dat het FCRBE-projectteam opnieuw tussenkomt door zijn tweede gids voor te stellen die het mogelijk maakt om het hergebruikspotentieel van bouwelementen te identificeren door middel van een “hergebruiksaudit”.

De handleiding bevat richtlijnen voor het uitvoeren van deze audit. Daarnaast geeft het info over het opmaken van een inventaris van de materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Het legt ook uit hoe men kan identificeren welke materialen een hoog hergebruikspotentieel hebben, zij het nu in andere projecten of op dezelfde werf.

Wanneer start men best de audit? Op wie kan men beroep doen om dit werk uit te voeren? Er bestaan verschillende competente actoren, het is aan u om één (of meer) te kiezen. Doe dit afhankelijk van het eindresultaat dat u wilt bereiken, maar ook afhankelijk van de context en de timing van uw project. In onderdeel 1 en 2 van de handleiding vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 

In onderdeel 3 wordt de waarde van de materialen gemeten aan de hand van de identificatie van hun plaats en hun potentieel op de markt.

Daarop volgt het volgende onderdeel dat bestaat uit de identificatie van de motivatie van de belanghebbenden voor het uitvoeren van de audit. Wordt het gedaan omwille van vrijwillige, economische, politiek-regulerende redenen of gestimuleerd door een kwaliteitslabel, certificaten of publieke steun? Dit zal een impact hebben op de aanpak van de audit. Het is dus zeker interessant om de initiële motivatie van het project te kunnen definiëren.

Onderdeel 5 beschrijft de uitvoering van de audit en de technieken om deze tot een goed einde te brengen. Daarnaast wordt er ook raad hieromtrent gegeven. In dit laatste onderdeel vindt u ook nuttige voorbeelden en templates.

Er moet worden opgemerkt dat dit instrument, net zoals de vorige handleiding, bestemd is voor professionals uit de bouwsector. Opdrachtgevers, aannemers, architecten, ingenieurs en alle andere belanghebbenden die direct of indirect betrokken zijn bij het bouw- en sloopproces kunnen er antwoorden in terugvinden.

Het document is gratis te downloaden in drie talen, Engels – Frans – Nederlands. Er zal u gevraagd worden uw e-mailadres op te geven. Zo kan u later uw mening geven over het document en kunt u suggesties doen voor de definitieve versie ervan.

Hier de Handleiding ! 

Veel leesplezier !

 

Auteur van het artikel : Confederatie Bouw Brussels-Hoofdstad