In Limbo: virtueel platform en fysiek depotcentrum

Op 6 juli 2021 had het Platform voor het hergebruik een ontmoeting met Felix Aerts van In Limbo: een platform dat sinds 2018 de donatie en recuperatie van materiaal binnen de socio-culturele sectoren in Brussel wil vergemakkelijken. Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de vzw Toestand, de vzw Zinnekede Munt, de vzw Rotor en wordt gesteund door Leefmilieu Brussel en de Vlaamse gemeenschap. Deze organisaties hebben rond de tafel gezeten om na te denken over hoe het ‘afval’ van deze sectoren in Brussel kon worden hergebruikt en door wie.

 

Vandaag telt het platform meer dan 400 leden met uiteenlopende profielen, waaronder scholen, verenigingen en tijdelijke beroepen. Elke week zijn er drie tot vier nieuwe inschrijvingen! Ook particulieren en bepaalde spelers in de bouwsector, die evenwel geen plek als officieel lid krijgen, kunnen materialen en grondstoffen doneren.

Die leden worden partners die vrijwillig bijdragen aan de verschillende projecten en samenwerkingen die via In Limbo worden opgezet. In Limbo brengt vraag en aanbod van materiaal uit de sociaal-culturele sectoren met elkaar in verband, waarbij de economische betrokkenheid van de partners gewaarborgd is. Dit platform is enkel beschikbaar om materiaal te doneren en kan uitzonderlijk instaan voor de afbraak en het transport. De advertenties op de website van het project zijn de advertenties van de leden. Sinds 1 jaar heeft In Limbo parallel hieraan een fysiek platform opgezet: een depot waar partners materiaal kunnen uitwisselen.

Het type gerecupereerde materialen varieert van houten panelen tot decoratieve elementen, metalen balken, glazen ramen, plexiglas, elektriciteitskabels, loodgieterij, sanitair en verf op waterbasis in het algemeen. Er is een grote vraag naar dit soort materiaal in de sociaal-culturele sectoren.

 

Enkele projecten:

In Limbo heeft meegewerkt aan de ontmanteling van de Openbare Vastgoedmaatschappij, Binhôme, in Elsene, die meer dan 2.500 middelgrote betaalbare sociale woningen beheert in Ukkel en Elsene. In Limbo hielp ter plaatse bij de afbraak van 30 wastafels en douchebakken. Ook andere partners waren betrokken bij die werkzaamheden. Een deel van die materialen hebben nu een tweede leven gevonden in verschillende vzw’s zoals Zonneklopper in Vorst, de vzw Mix-up, een vereniging die strijdt tegen sociale ongelijkheden door middel van onderwijs en bewustmaking, en het Zennelab-project voor urbanisatie- en gemeenschapsopbouw. De meest recente speler die hiermee gebaat is, is het kunstenaarscollectief Gilbard. De vzw, gevestigd in Anderlecht, organiseert zijn activiteit rond de recuperatie van bouw-/creatief materiaal met als doel culturele en artistieke projecten in de Brusselse regio te ontwikkelen en te helpen ontwikkelen.

© In Limbo

De vzw Toestand is sterk betrokken bij de activiteiten van In Limbo, enerzijds door zijn deelname aan de creatie van het project, maar ook door zijn ondersteuning als lid van het platform. De vzw is actief in het toezicht op de bezetting van tijdelijke ruimtes in Brussel en heeft onlangs een paviljoen geschonken aan het GAG-project, Guinguette à Gaufres.

Naast het opzetten en stimuleren van deze materiaaluitwisselingen, werd In Limbo opgericht met de bedoeling een verschil te maken: in plaats van te bewaren wat niet langer nuttig is, moet het materiaal ter beschikking worden gesteld van andere organisaties, scholen en verenigingen in de sector zodat een ander project er zijn voordeel mee kan doen. In Limbo heeft de ambitie om uit te breiden naar een grotere fysieke opslagplaats in Brussel.

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad