Het project Build Circular.Brussels verleidt alsmaar meer aannemers!

 

Meer dan 200 ondernemingen stapten al in het project Build Circular.Brussels om een opleiding te volgen en zich te laten begeleiden in circulair bouwen.

In een tijd waarin de mondiale context in verband met de gezondheidscrisis COVID-19 een bron van moeilijkheden is voor de sector, biedt de toetreding tot een circulaire aanpak zich aan als een kans die moet worden aangegrepen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het nieuws uit de sector is niet rooskleurig aan het begin van dit jaar. Uit de bouwrubrieken van januari blijkt alsmaar meer ongerustheid bij aannemers die zien dat hun orderboek leeg raakt naarmate de maanden verstrijken. Uit een enquête van de Confederatie Bouw blijkt immers dat de vooruitzichten somberder worden: meer dan de helft van de bedrijven (55%) heeft bestellingen die ver onder het normale niveau liggen.

 

In lijn met de Gewestelijke Beleidsverklaring en het GPCE zet de Brusselse regering in op de transitie van bouwbedrijven naar circulariteit als drijvende kracht voor economisch herstel. Zo kregen de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en het BRC Bouw – twee actieve spelers in de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu – in juli 2020 de opdracht om Build Circular.Brussels op te richten. Het doel van dit project is om tegen eind december 2021 600 bouwbedrijven te ondersteunen en op te leiden. Via opleidingen verstrekt door experten en begeleidingen op maat beoogt het project dat de Brusselse ondernemingen minder hulpbronnen gaan gebruiken en minder afval gaan produceren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kmo’s en zko’s, die bijna 90% van de bouwbedrijven met personeel in het Brussels Gewest vertegenwoordigen.

 

 “2021 beginnen met meer dan 200 geëngageerde bedrijven wekt veel enthousiasme op! Wij zijn blij dat bedrijven veel zin hebben om voor een circulaire aanpak te kiezen! “ Edouard Van Dongen-Vogels, Account Manager Build Circular.Brussels

 

Ondanks de gezondheidscrisis heeft het project Build Circular.Brussels al meer dan 200 bedrijven verleid!  CIT Blaton, CFE Contracting, NV Valens en heel wat andere ondernemingen hebben belangstelling getoond om een opleiding te volgen in circulaire technieken en om hun werking op een nieuwe leest te schoeien met de steun van onze adviseurs. Bij het inschrijven voor het programma krijgt elke onderneming een referentiepersoon in circulair bouwen toegewezen, dat is hun aanspreekpunt bij uitstek, met als rol hen optimaal te begeleiden bij hun denkoefeningen.

Verschillende begeleidingsformules op maat

 

Verschillende begeleidingsformules worden aangeboden en zij worden afgestemd op de behoeften in elke onderneming: diagnose van de werkzaamheden van de onderneming en analyse van haar businessmodel om het meer circulair te maken; advies om de voorkeur te geven aan hergebruik of om het bedrijfsbeheer te optimaliseren; invoeren van een alomvattende strategie voor afvalbeheer en denkoefeningen over de keuze van de materialen enzovoort. Experten van het WTCB reiken waardevolle technische ondersteuning aan voor de begeleide ondernemingen tijdens het hele project. Leefmilieu Brussel heeft zich tot doel gesteld 150 ondernemingen te begeleiden. Een hele uitdaging die het projectteam zeker wil aannemen!

 

“Deze brainstormsessies hebben ons geholpen om vooruitgang te boeken in onze reflecties over de ontwikkeling van circulaire acties binnen de interne werking van ons bedrijf. Ze hebben ook bijgedragen aan onze zoektocht naar circulaire voorstellen voor onze klanten.” Vincent Colson, Directeur QSEE bij de groep BAM

 

Gerichte afstandsopleidingen voor elke beroepstak 

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis zijn grote inspanningen geleverd om het opleidingsaanbod aan te passen aan de digitale technologie. Er zijn innovatieve instrumenten ingevoerd om praktische workshops op een digitale en interactieve manier te organiseren. Isolatie en luchtdichtheid, Lean Bouwen, toepassing op de werf, Inleiding tot BIM, De voordelen van de circulaire economie. Dat is maar een greep uit het aanbod van 50 opleidingen! De trainingskalender is te vinden op onze website: www.buildcircular.brussels.

 

Build Circular.Brussels

Doe mee aan Build Circular.Brussels, een echte opportuniteit voor bedrijven

Voor aannemers is Build Circular.Brussels een unieke gelegenheid om hun werknemers op te leiden in de nieuwe circulaire technieken, vooral omdat deze dienst uitzonderlijk gratis is! Zij worden klaargestoomd voor de toekomstige ontwikkeling van de milieureglementeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel algemene aannemers als aannemers actief in de voltooiing, de ruwbouw of de speciale technieken worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de eerste 200 ondernemingen die al in het project Build Circular.Brussels zijn gestapt.

 

Overtuigd? Wees een van de pioniers van circulair bouwen en sluit je bij ons aan! Neem contact op met Edouard op 02 545 58 27 – info@buildcircular.brussels

En surf naar onze website: www.buildcircular.brussels.

 

Auteur van het Artikel : Valérie Gilles de Pelichy