Het Interreg FCRBE-project en zijn proefprojecten

We hoeven het niet meer aan u voor te stellen!

Het Interreg North-West Europe FCRBE-project, dat tot doel heeft de hoeveelheid teruggewonnen bouwelementen die op zijn grondgebied circuleren tegen 2032 met +50% te verhogen, wordt voortgezet en zal in de toekomst andere proefprojecten volgen. Het project richt zich op de noordelijke helft van Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk en bestrijkt met minder intensiteit ook Nederland, Ierland, de rest van Frankrijk en Luxemburg.

“Dit gebied is de thuisbasis van duizenden kmo’s die gespecialiseerd zijn in het terugwinnen en leveren van herbruikbare bouwelementen. Ondanks hun onmiskenbare potentieel voor de circulaire economie staan deze bedrijven voor aanzienlijke uitdagingen: visibiliteit, toegang tot grote projecten en integratie in de hedendaagse bouwpraktijken. Tijdens het project werden 37 proefprojecten uitgevoerd door de projectpartners. Elk project vond plaats als onderdeel van een lopend bouwproject. Ze waren bedoeld om de terugwinning en/of het hergebruik van partijen bouwmaterialen te stimuleren.”

Daarom wil het Platform Hergebruik een beetje visibiliteit geven aan deze projecten door hier een Brussels proefproject op te nemen dat u zou kunnen interesseren. Er zijn er nog veel meer die u kunt terugvinden op de website van het project via deze link.

 

Deze projecten hebben geleid tot de terugwinning van meer dan 140 ton bouwmaterialen, materialen die klaar zijn voor hergebruik in een volgend project, en 186 ton materiaal dat al een tweede leven is begonnen in bouw- en renovatieprojecten in heel Noordwest-Europa. Deze initiatieven werden begeleid door de deskundigen van het FCRBE-project, waardoor externe organisaties werden geholpen om hergebruikgewoonten aan te nemen en vertrouwd te raken met de nieuw ontwikkelde instrumenten en methoden van het project.

Er werden twee soorten proefprojecten uitgevoerd, namelijk de winning: de terugwinning van partijen bouwelementen die herbruikbaar zijn in gebouwen bestemd voor de sloop, de integratie: het mogelijk maken van hergebruik van bouwmaterialen in verschillende fasen van lopende bouw- en renovatieprojecten (briefing, ontwerp, offerteaanvraag, uitvoering van de werken enzovoort).

 

Het vervolg van het project zal zich ook richten op praktijkcases, stay tuned!

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad