FOREM: Opleiding facilitator in circulaire economie

Met het einde van het academiejaar loopt ook de eerste editie af van de nieuwe gratis opleiding voor werkzoekenden Facilitator in circulaire economie van de FOREM.

Onder de term circulaire economie vallen een aantal ondernemings- en bestuurspraktijken zoals afvalbeheer, ecodesign, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieumanagement, industriële symbioses enzovoort. Het begrip is niet nieuw, maar evolueert nog verder omdat het rekening houdt met de veranderende omgeving waarin onze maatschappijen en hun ondernemingen leven.

Het is dus uit economisch, maatschappelijk en milieubelang dat de FOREM deze opleiding organiseert.

Doelgroep:

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil omscholen en opnieuw aan de slag wil gaan of zich wil bijscholen in klimaattransitie: “(…) wil hun middelen geven om het management van materie (input, voorraden, producten en afval …) en energie te sturen, om op basis van de uitdagingen waarvoor organisaties staan, projecten uit te werken voor een transitie van het bedrijfsmodel door rekening te houden met de noden van duurzame ontwikkeling, niet als een verplichting, maar als een opportuniteit om waarde te creëren,” zoals Manuel Mengoni, begeleider en organisator van de opleiding, het formuleert.

Een terugblik op het academiejaar 2019 – 2020:

Dankzij de opleiding:

·       “kreeg ik een duidelijk en volledig beeld van CE in al haar aspecten, en begreep ik welke sleutelfactoren bepalend zijn voor een geslaagd project in CE.

·       “kon ik een klantgerichte denkwijze ontwikkelen (innovatiemanagement, Design thinking, marketing, BMC, functionaliteits- en samenwerkingseconomie enzovoort.). De cursusonderwerpen waren uiterst goed gekozen en vormden een samenhangend geheel. ”

·       [voel ik me] “klaar om me aan te sluiten bij een organisatie en ze te helpen bij haar overstap naar circulaire economie. ”

·       Op 10 september 2019 had ik het geluk te worden geselecteerd voor een opleiding die mijn visie op mijn “menselijke en natuurlijke” omgeving heeft veranderd. Het resultaat wordt 1 nieuwe woonwijze, 1 nieuw beroep en 1 nieuwe perceptie van de wereld rondom mij. ”

Tijdens deze eerste editie van de opleiding konden 11 stagiairs (van wie er 3 aan het werk konden gaan vóór de opleiding afliep) meer dan 900 uur theorielessen volgen en luisteren naar meer dan 60 experts en professionals in circulaire economie.

Tijdens de eerste helft van het jaar volgden de 10 volwassen studenten theorielessen rond 5 modules over 8 doelstellingen in professionele benadering:

5 pedagogische modules 8 professionele benaderingen
  1. Inleiding over leefmilieu en instrumenten voor milieubeheer binnen het bedrijf
  2. Organisatiestrategie en -management
  3. Innovatiemanagement
  4. Technieken voor circulaire economie
  5. Changecommunicatie en -management

 

Sociale innovatie

Technische innovaties

Beheer van stromen (middelen-afval-producten)

Industrieel ecosysteem

Process en business model

Logistiek en transport

Economie, financiën en kostenbeheer

Digitalisering

Het theoretische gedeelte werd in de praktijk gebracht met een stage tijdens de laatste 3 maanden van de opleiding.

Toepassing van de theorie tijdens een bedrijfsstage is heel belangrijk omdat het enerzijds de organisatie haar activiteit op het vlak van kringlooppraktijk helpt opstarten, consolideren of versterken, en anderzijds, de stagiair de mogelijkheid biedt de kennis die hij/zij tijdens de opleiding heeft opgedaan toe te passen op een concreet geval en te toetsen aan de werkelijkheid op het terrein.

Het opdoen van ervaring is gericht op hetzij technische doelstellingen (diagnose van aankoop en/of afval, opzetten van kringloopacties, aanmaken van tools om die te beheren …), hetzij managementdoelstellingen (een strategie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid of circulariteit van materiaalstromen, partnerships sluiten …).

 

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel had deelgenomen aan de oproep tot kandidaatstelling om begin 2020 een stagiair in te zetten. De Forem bevestigt dat naar aanleiding daarvan heel wat ondernemingen met uiteenlopende profielen op die oproep zijn ingegaan. Er kwamen kandidaturen binnen van start-ups, kmo’s, grote groepen enzovoort afkomstig uit allerlei sectoren, onder meer de bouwsector.

Dit thema is brandend actueel voor de bouwsector die een belangrijke rol zal spelen in de klimaattransitie. Aarzel dus zeker niet om verder informatie in te winnen op de website van de FOREM. Daar vindt u het volledige opleidingsprogramma en alle nodige gegevens.

 

Wenst u meer informatie of hebt u vragen, dan kunt u terecht bij Manuel Mengoni op het volgende adres:

manuel.mengoni@forem.be

065/88.10.34

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad in samenwerking met Manuel Mengoni