De hergebruikboekjes

Treed binnen in de enorme wereld van hergebruik!

En hoe krijg je meer greep op het onderwerp? Door een eerste blik te werpen op hergebruik aan de hand van stukjes met een kort leestijd, een voorproefje dat de vorm aanneemt van 7 inleidende boekjes in de wereld van hergebruik.

FutuREuse, een reeks door de partners van het FCRBE Interreg-project gemaakte boekjes, waarin het brede spectrum van hergebruik aan bod komt. Ze behandelen het voor, tijdens en na, met nuttige informatie om het werken met teruggewonnen materialen te begeleiden en te inspireren.

In het FCRBE-project staat: “De brochures belichten ook de milieuvoordelen, verduidelijken grijze zones en vaak gestelde vragen over beste praktijken, en wekken tegelijk de nieuwsgierigheid naar een toekomst waarin gebruik hergebruik is.

7 boekjes:

  1. Het milieueffect van hergebruik in de bouwsector
  2. Beoordeling van de technische prestaties van hergebruikte bouwmaterialen
  3. Tussen patina en nieuwe huid, de oppervlaktebehandelingen van herbruikbare materialen
  4. Product of afval? Criteria voor hergebruik
  5. Een stappenplan opstellen. Strategie om hergebruik in de bouwsector aan te moedigen
  6. De stad als opslagplaats van materialen. Inzicht in studies over de stad als materialendepot
  7. Hergebruik is het nieuwe zwart. Hoe hergebruikte materialen hun weg hebben gevonden naar haute-couturewinkels

Laat ons samen eens kijken naar het eerst boekje. Daarin wordt de context geschetst en komen vragen over het milieueffect van hergebruik in de sector aan bod. In de 21 bladzijden tellende brochure worden 4 punten behandeld die ons inzicht verschaffen in de eerste reflectiefase die in acht moet worden genomen wanneer wij hergebruik in een project willen toepassen.

 

Hoe kunnen we het milieueffect van een herbruikbaar materiaal meten? Het gaat hierbij om een levenscyclusanalyse (LCA), waarvan wij hier de algemene beginselen en het Europese kader vinden. Voorheen werd deze analyse alleen uitgevoerd op nieuwe bouwproducten en -materialen. Nu is het belangrijk deze analyse uit te voeren voor herbruikbare materialen. De LCA is een instrument dat in verschillende fasen en met een veelheid van criteria moet worden benaderd. De argumenten voor hergebruik zullen gebaseerd zijn op de ontwikkeling van deze fase, waarover we in het tweede deel van dit boekje meer te weten komen, met een concreet geval als illustratie daarbij: het geval van de materialen op houtbasis.

Hergebruik zou niet worden overwogen als het niet enkele voordelen zou hebben, niet alleen voor het milieu. In het derde deel wordt hergebruik vergeleken met recyclage en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen. Ook dit gedeelte wordt gestaafd door concrete gevallen van hergebruik, namelijk hergebruik van baksteen en tapijt.

Het boekje wordt afgesloten met een evaluatie van de aandachtspunten met betrekking tot de praktijk.

U kunt de fiches in drie verschillende talen terugvinden op de website van het Interreg FCRBE-project.

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.