Belgische EPD-data geïntegreerd in de TOTEM-tool

De TOTEM-tool – Tool To Optimise the Total Environmental Impact of Materials – blijft evolueren om te voldoen aan de vraag van ontwerpers van gebouwen in België om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren teneinde hun bouw- en renovatieprojecten te verbeteren.

Deze ontwerpondersteunende tool bevordert de bewustwording van de sector en ambitieuzer gesteld, maakt deze tool het mogelijk een begin te maken met het overschakelen op meer circulaire bouwmodellen. Maar hoe? Door rechtstreeks systemen aan te reiken die deze actoren in staat stellen hun bouwmethoden te heroverwegen en aan te passen.

TOTEM is een gratis tool om de milieuprestaties van gebouwen te beoordelen en de verschillende alternatieven voor het gebruik van deze componenten te vergelijken. De creatie van de tool werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen de drie gewesten, OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie, alsook met de hulp van verschillende adviesbureaus en universiteiten die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van deze wetenschappelijke methodologie die specifiek is voor de tool.

Op 16 oktober 2020 werd een geactualiseerde versie van de tool ter beschikking van de gebruikers gesteld. Dit is een belangrijk keerpunt dat is bereikt. Naast de generieke gegevens die in de TOTEM-bibliotheek worden aangeboden, wordt de tool voortaan verrijkt met specifieke gegevens die door de fabrikanten van bouwmaterialen die op de Belgische markt beschikbaar zijn, worden aangegeven: deze fabrikanten geven de milieu-impact van hun product(en) aan door een Milieuproductverklaring of “EPD” op te stellen. Na verificatie worden de B-EPD’s verzameld in de Belgische B-EPD-databank ontwikkeld en beheerd door de FOD Volksgezondheid.

 

Te onthouden!

Dankzij de integratie van deze ‘specifieke’ Belgische gegevens is TOTEM nog preciezer in zijn analyse van de milieu-impact van materialen. Terwijl de tool voorheen innovatie, creativiteit en zelfevaluatie van de gebruikers en hun project stimuleerde, zal hij hen nu in staat stellen te objectiveren, na te denken over de verschillende opties die hen ter beschikking staan en hun milieu-impact in de toekomst te verminderen op basis van specifieke gegevens die overeenstemmen met de producten die op de Belgische markt beschikbaar zijn, en dit vanaf het prille begin van het bouwproces!

 

Ambities en doelen?

Het is nu al interessant om de integratie van de circulariteit in de TOTEM-tool op te merken, en daar houdt de tool niet op. Op dit moment kunnen bouwmaterialen en -elementen die tijdens de renovatie worden behouden, ter plaatse worden hergebruikt of van een hergebruiksketen (ex-situ) afkomstig zijn al in TOTEM worden gemodelleerd. De gewesten zijn ook van plan om in toekomstige versies het omkeerbaarheidspotentieel van materiaalverbindingen uit de TOTEM-bibliotheek aan de gebruiker te verduidelijken.

In dit kader is het de bedoeling om twee dingen te kunnen voorstellen:

  • een kwalitatieve indicatie van de mate van “omkeerbaarheidspotentieel van de verbindingen” van de componenten uit de bibliotheek;
  • een kwalitatieve beoordeling van hun hergebruikspotentieel aan de hand van 4 criteria: robuustheid, eenvoud van demontage, snelheid van demontage en vlotte hanteerbaarheid van de componenten, gerechtvaardigd door hun respectieve subcriteria.

 

De makers van de tool willen ook zijn bibliotheek verder uitbreiden en meer samenwerken met BIM-softwaremakers – BIM staat voor Building Information Modeling – en met de schrijvers van de EPB-reglementering voor de verdere ontwikkeling van de tool.

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad in samenwerking met Leefmilieu Brussel