BatiTerre: eerst was er het project, nu is er een burgeronderneming

Tijdens het jaarlijkse evenement van het Platform Hergebruik mocht Nicolas Smets komen praten over BatiTerre. Over het project? Nee, niet meer, het BatiTerre-project heeft nu plaatsgemaakt voor de nieuwe burgeronderneming met dezelfde naam.

Deze burgeronderneming is het resultaat van vele jaren voorbereiding. Het is de voltooiing van een volledig jaar testen op de markt en het resultaat van de samenwerking tussen de cvba Batigroupe, de vzw Groupe Terre en de vzw La Poudrière.

Illustratie : Lara Perez Duenas

Deze onderneming beoogt het uitwerken van een hergebruikkanaal voor bouwmaterialen in Brussel en wil stabiele werkgelegenheid creëren voor laagopgeleiden, die ver van de traditionele arbeidsmarkt staan. De participatiedemocratie als bestuursvorm zal haar personeel aanmoedigen om deel te nemen aan het management en de strategische besluitvorming van hun onderneming.

Ook al neemt BatiTerre een andere vorm aan, de werking blijft onveranderd. Het is nog altijd een combinatie van terugwinning, voorbereiding op hergebruik, reconditionering en het opnieuw op de markt brengen van tweedehands bouwonderdelen. Materialen worden teruggewonnen door middel van selectieve ontmanteling en inzameling op de bouwplaats. Particulieren en aannemers kunnen ook gratis materialen in goede staat komen deponeren die ze willen verwijderen. Het aanbod aan elementen verschilt soms naargelang de terugwinningsmogelijkheden. Sommige materialen zoals houten platen, sanitair, wastafels, vloerbekleding en bepaalde elektrische uitrusting worden vrijwel voortdurend aangeboden.

Dit hergebruikkanaal met een sterke impact op het leefmilieu geeft dus een tweede leven aan die materialen. Ze worden verkocht via verschillende verkoopkanalen. Een online catalogus zal onder meer beschikbaar zijn op de site www.batiterre.be in de loop van november.

Op dit moment vertragen veel factoren, onder andere van economische, fiscale, administratieve en normatieve aard, nog steeds de ontwikkeling van hergebruik in de bouwsector. De moeilijkheid om toegankelijke opslagruimte te vinden in Brussel is ook een van de obstakels waarmee de onderneming te maken krijgt. Als een van de weinige bestaande spelers zet BatiTerre zich in voor een baanbrekende activiteit, een stimulans voor de transitie van de sector!

 

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad in samenwerking met Nicolas Smets, BatiTerre