De Beroepen van het architecturaal Patrimonium

De renovatie van bepaalde meubels, materialen en bouwproducten kunnen bijzondere aandacht krijgen als onderdeel van een proces om het patrimonium te herwaarderen.

De renovatie van antieke deuren, gietijzeren balkons, plafondlijsten, historische kozijnen, gebrandschilderde ramen of ruwbouw is zonder twijfel geen geringe opgave. Het conserveren en valoriseren van datgene dat de charme van een ouder gebouw of woning bepaalt, is belangrijk. Het kan een toegevoegde en niet-verwaarloosbare waarde betekenen voor het pand in kwestie.

Deze herwaardering van het bestaande patrimonium kan leiden tot een vraag naar specifieke expertise.  Hoe kan men betrouwbare professionals vinden? Bestaat er een lijst met ondernemingen en experts die kunnen beantwoorden aan deze vraag naar renovatie op maat?

 

Homegrade heeft deze voor ons opgesteld!

Homegrade heeft de ondernemingen en experts die een tweede leven kunnen geven aan deze materialen gebundeld in een register. Dit register met Beroepen van het Patrimonium bevat enkel de professionals die momenteel actief zijn op de markt. Homegrade deelt in detail mee wat de competenties en activiteiten van elke onderneming zijn. Dit doen ze op een complete en precieze manier aan de hand van beschrijvende fiches, met als doel u zo goed mogelijk te helpen in uw zoektocht.

 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten professionals. Enerzijds zijn er de ambachtslui van het gebouw: hun werk wordt gekarakteriseerd door de instandhouding van de daden uitgevoerd door de bouwondernemers van het verleden. Anderzijds zijn er de conservatoren-restauratoren die professionele competenties op hoog niveau bezitten inzake roerend patrimonium en het bouwkundig decor. Zij zijn ook opgeleid tot de wetenschappelijke analyse (technisch, historisch, esthetisch) om zo te verzekeren dat elke ingreep, geval per geval, uitvoerig gedocumenteerd wordt.

Om het aanbod te verhogen en zo ook het netwerk te vergroten, vraagt Homegrade om uw hulp. Indien u een onderneming kent die deel zou kunnen uitmaken van dit register van experts gespecialiseerd in de renovatie van het patrimonium, kan u dit aangeven op het platform.

Zoals u alvast begrepen heeft, is dit platform een deelplatform. Homegrade gaat nog een stapje verder in de waardering van het patrimonium door het aanbieden van advies en door u te begeleiden in uw stappen. Homegrade biedt deze dienst aan als antwoord op de technische, juridische en organisatorische vraag over hoe men best een stukje patrimonium kan herstellen in oorspronkelijke staat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel ondersteunen dit project van Homegrade.
Aarzel dus niet om dit register af te schuimen of uw vragen te stellen, maar dien vooral ook uw betrouwbare contacten in om hun werk en kunde te valoriseren!

 

Auteur van het artikel : Confederatie Bouw Brussels-Hoofdstad